Archive for March, 2021

Inscriere clasa pregatitoare 2021 – 2022

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR

CALENDAR INSCRIERE CLASA PREGATITOARE

Anexa nr. 1 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

Anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

CERERE-TIP_CLSPRG_2021_ETAPA_I

 

INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2021 – 2022

Denumirea unitatii scolare: Scoala Gimnaziala Nr. 113

Adresa unitatii scolare: Strada Parincea nr. 4, sector 4 Bucuresti

Tel/Fax: 021.332.2347

Site-ul scolii are urmatoarea adresa: www.scoala113.ro

Circumscriptia Scolii Gimnaziale Nr. 113 pentru anul scolar 2021 – 2022:

SOS. BERCENI NR. 1 – 17 (NR. IMPARE)
STR. BACALBASA ANTON NR. 1, 2 – 4 (NR. PARE)
STR. CERCETATORILOR
SOS. OLTENITEI NR. 212 – 232 (NR. PARE), 101 – 259 (NR. IMPARE)
STR. CIOCHINA
STR. VOILA NR. 2 – 28 (NR. PARE)
ALEEA BARBU NICOLAE SOLD.
STR. LUNCA BARZESTI
STR. PARINCEA
SOS. BERCENI NR. 8
STR. SOLD. IONESCU FLOREA
STR. SAVINESTI
STR. STOLNICI
SOS. VITAN BARZESTI

 

Pentru anul scolar 2021 – 2022 planul de scolarizare prevede 5 clase pregatitoare cu un total de 110 elevi

 

Tel. verde al municipiului Bucuresti este 0800.816.021. La acest telefon puteti obtine orice fel de informatii legate de inscrierea in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2021-2022.

Salile de clasa sunt dotate cu mobilier potrivit varstei si material didactic corespunzator.

Cererile tip de inscriere se completeaza de catre parinti si se valideaza in perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, zilnic, in intervalul orar 8:00 – 18:00 (luni – joi), respectiv 8:00 – 17:00 (vineri) la Scoala Gimnaziala Nr. 113. Cererile tip de inscriere se pot completa si online, validarea se poate realiza si online dar documentele justificative trebuie prezentate in original la sediul unitatii. Recomandare: completarea cererii tip si validarea acesteia sa se realizeze la sediul unitatii de invatamant in baza unei programari la numarul de telefon 021.332.23.47.

 

Va aducem la cunostinta faptul ca aplicatia informatica NU PERMITE inscrierea la mai multe unitati de invatamant.

 

DOCUMENTELE CE URMEAZA A FI PREZENTATE IN MOMENTUL COMPLETARII CERERII DE INSCRIERE SUNT URMATOARELE:

– Actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal (original si copie xerox).

– Certificatul de naștere al copilului (original si copie xerox).

– Hotararea judecatoreasca definitiva din care sa rezulte modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului (doar pentru copiii cu părinți divorțați).

– Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare, pentru copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 (recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare in copie si original).

– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/ sau specifice (acolo unde este cazul).

  • Prezentarea de înscrisuri false la inscrierea in clasa pregatitoare se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda.

Criterii generale de departajare

Criteriile generale de departajare, conform OMEN Nr. 3473/ 10.03.2021, sunt urmatoarele:

  1. Existenta unui certificate medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
  2. Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
  3. Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
  4. Existenta unui frate/ a unei surori inmatriculat/ inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.

Criterii specifice de departajare

In vederea inscrierii in invatamantul primar 2021 – 2022

 

Nr. crt Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului
a) Minorul are părinți sau frați (surori) absolvenți ai școlii la care se înscrie 1.  Adeverință de la școală

2.  Dovada gradului de rudenie

b) Minorul se află în îngrijirea rudelor de gradul II sau de gradul III care au domiciliul în circumscripția școlii 1.  Copie după buletinul rudei respective

2.  Declarația pe proprie răspundere părinte

3.  Dovada gradului de rudenie

c) Locul de muncă al părinților/ părintelui se află în circumscripția școlii 1.  Adeverință de salariat
d) Minorul a frecventat grădinițele limitrofe circumscripției școlare 1.  Adeverință de la grădiniță

Din activitatile elevilor Scolii Gimnaziale Nr. 113

Puteți vedea lucrări ale copiilor accesând link-ul de mai jos:

https://padlet.com/florentinaruiu113/zspes4a0tigek6vj

 

Ziua Internațională a Cititului Împreună

Elevii de la Şcoala Gimnazială Nr. 113 au participat la evenimentul național ZICI – Ziua Internațională a Cititului Împreună. Vă invităm să urmaţi link-ul de mai jos pentru a asculta fragmentele selectate de copii.

https://padlet.com/florentinaruiu113/6dad9jjbvg0ohv52