Archive for aprilie, 2023

Înscriere clasa pregătitoare an școlar 2023-2024

        Înscriere clasa pregătitoare an școlar 2023-2024 

 

     Denumirea unității școlare: Școala Gimnazială Nr. 113

     Adresa unității școlare: Strada Parincea nr. 4, sector 4 București

     Tel/Fax: 021.332.2347

      Site-ul scolii are urmatoarea adresa: www.scoala113.ro

       https://_calendar_inscriere_primar și metodologie

     Circumscripția Școlii Gimnaziale Nr. 113 pentru anul Școlar 2023-2024

SOS. BERCENI NR. 1 – 17 (NR. IMPARE)
STR. BACALBAȘA ANTON NR. 1, 2 – 4 (NR. PARE)
STR. CERCETĂTORILOR
SOS. OLTENIȚEI NR. 212 – 232 (NR. PARE), 101 – 259 (NR. IMPARE)
STR. CIOCHINA
STR. VOILA NR. 2 – 28 (NR. PARE)
ALEEA BARBU NICOLAE SOLD.
STR. LUNCA BÂRZEȘTI
STR. PARINCEA
SOS. BERCENI NR. 8
STR. SOLD. IONESCU FLOREA
STR. SĂVINEȘTI
STR. STOLNICI
SOS. VITAN BÂRZEȘTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru anul scolar 2023 – 2024 planul de școlarizare prevede 6 clase pregătitoare cu un total de 132 elevi

      Se pot înscrie:

-copii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la data de 31.08.2023 inclusiv

-copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09-31.12.2023 inclusiv, dacă nivelul lor de dezvoltare corespunde, în baza unei recomandări.

 

      Criterii specifice de departajare

In vederea inscrierii in invatamantul primar 2023– 2024

Nr. crt Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului
a) Minorul are părinți sau frați (surori) absolvenți ai școlii la care se înscrie 1.  Adeverință de la școală

2.  Dovada gradului de rudenie

b) Minorul se află în îngrijirea rudelor de gradul II sau de gradul III care au domiciliul în circumscripția școlii 1.  Copie după buletinul rudei respective

2.  Declarația pe proprie răspundere părinte

3.  Dovada gradului de rudenie

c) Locul de muncă al părinților/ părintelui se află în circumscripția școlii 1.  Adeverință de salariat
d) Minorul a frecventat grădinițele limitrofe circumscripției școlare 1.  Adeverință de la grădiniță

Tel. verde al municipiului Bucuresti este 0800.816.021. La acest telefon puteti obtine orice fel de informatii legate de inscrierea in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2023-2024.

Salile de clasa sunt dotate cu mobilier potrivit varstei si material didactic corespunzator.

Cererile tip de inscriere se completeaza de catre parinti si se valideaza in perioada 3-18 mai 2023, zilnic, in intervalul orar 8:00 – 18:00 (luni – joi), respectiv 8:00 – 17:00 (vineri) la Scoala      Gimnaziala Nr. 113. Cererile tip de inscriere se pot completa si online, parintele va transmite unitatii de invatamant declaratia-tip pe proprie raspundere prevazuta in anexa Nr. 3 al Ordinului. Documentele justificative trebuie prezentate in original la sediul unitatii. Recomandare: completarea cererii tip si validarea acesteia sa se realizeze la sediul unitatii de invatamant in baza unei programari la numarul de telefon 021.332.23.47.

 

Va aducem la cunostinta faptul ca aplicatia informatica NU PERMITE inscrierea la mai multe unitati de invatamant.

 

DOCUMENTELE CE URMEAZA A FI PREZENTATE IN MOMENTUL COMPLETARII CERERII DE INSCRIERE SUNT URMATOARELE:

– Actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal (original si copie xerox).

– Certificatul de naștere al copilului (original si copie xerox).

– Hotararea judecatoreasca definitiva din care sa rezulte modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului (doar pentru copiii cu părinți divorțați).

– Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare, pentru copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023(recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare in copie si original).

– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/ sau specifice (acolo unde este cazul).

  • Prezentarea de înscrisuri false la inscrierea in clasa pregatitoare se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda.

Criterii generale de departajare

Criteriile generale de departajare, conform OME Nr. 3445/ 17.03.2022, sunt urmatoarele:

  1. Existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
  2. Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
  3. Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
  4. Existenta unui frate/ a unei surori inmatriculat/ inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.

 

* Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor legale.

 

VINERI 21.04.2023, orele 13-18, în corpul B al clădirii se va desfășura Ziua porților deschise. Accesul vizitatorilor este permis pe intrarea din șoseaua Berceni.