Inscrierea in invatamantul primar 2016 – 2017

Denumirea unitatii scolare: Scoala Gimnaziala Nr. 113

Adresa unitatii scolare: Strada Parincea nr. 4, sector 4 Bucuresti

Tel/Fax: 021.332.2347

Site-ul scolii are urmatoarea adresa: www.scoala113.ro

Circumscriptia Scolii Gimnaziale Nr. 113 pentru anul scolar 2016-2017:

SOS. BERCENI NR. 1 – 17 (NR. IMPARE)
STR. BACALBASA ANTON NR. 1, 2 – 4 (NR. PARE)
STR. CERCETATORILOR
SOS. OLTENITEI NR. 212 – 232 (NR. PARE), 101 – 255 (NR. IMPARE)
STR. CIOCHINA
STR. VOILA NR. 2 – 28 (NR. PARE)
ALEEA BARBU NICOLAE SOLD.
STR. LUNCA BARZESTI
STR. PARINCEA
SOS. BERCENI NR. 8
STR. SOLD. IONESCU FLOREA
STR. SAVINESTI
STR. STOLNICI
SOS. VITAN BARZESTI

Pentru anul scolar 2016 – 2017 planul de scolarizare prevede 5 clase pregatitoare cu un total de 125 elevi

Tel. verde al municipiului Bucuresti este 0800.816.021. La acest telefon puteti obtine orice fel de informatii legate de inscrierea in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2016-2017.

Program functionare tel. verde: Luni- Joi, intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 8:00 – 14:00

Asociatia Comitetului Reprezentativ al Parintilor are in colaborare cu scoala un program de semiinternat unde copiii isi pot pregati lectiile sub indrumarea cadrelor didactice

Clasele pregatitoare vor fi indrumate de cadre didactice titulare din scoala;

Salile de clasa sunt dotate cu mobilier potrivit varstei si material didactic corespunzator.

Vineri 26.02.2016, orele 13:00 – 18:00 se organizeaza “Ziua porților deschise”, zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate

Cererile tip de inscriere pentru invatamantul primar se completeaza de catre parinte in perioada 29 februarie – 18 martie 2016, zilnic, in intervalul orar 8:00-18:00 (luni – vineri), respectiv 9:00-13:00 (sambata) la Scoala Gimnaziala Nr. 113

DOCUMENTELE CE URMEAZA A FI DEPUSE IN MOMENTUL COMPLETARII CERERII DE INSCRIERE SUNT URMATOARELE:

– Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal (original si copie xerox)

– Certificatul de naștere al copilului (original si copie xerox)

– Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

Criterii generale de departajare

Criteriile generale de departajare, conform OMECS nr. 3158/ 15.02.2016, sunt urmatoarele:

  1. Existenta unui certificate medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
  2. Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
  3. Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
  4. Existenta unui frate/ a unei surori inmatriculat/ / inmatriculate in unitatea de invatamant respective.

Criterii specifice de departajare

In vederea inscrierii in invatamantul primar 2016 – 2017

Nr. crt Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului
a) Minorul se afla in ingrijirea rudelor de gradul II sau de gradul III care au domiciliul in circumscriptia scolii Copie dupa buletinul rudei respective

Declaratia pe proprie raspundere parinte

Dovada gradului de rudenie

b) Locul de munca al parintilor/ parintelui se afla in circumscriptia scolii Adeverinta de salariat
c) Minorul a frecventat gradinitele limitrofe circumscriptiei scolare Adeverinta de la gradinita
d) Minorul are parinti sau frati (surori) absolventi ai scolii la care se inscrie Adeverinta de la scoala

Dovada gradului de rudenie

Precizari privind activitatea de evaluare psihosomaticaPlanificare evaluare psihosomatica prescolariMetodologia_ inscrierii_in_ invatamant primarCalendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar

 

Leave a Reply