ANUNT

SCOALA GIMNAZIALA NR. 113, cu sediul in localitatea BUCURESTI, str. PARINCEA, nr 4 sector 4 organizeazã concurs pentru ocuparea functiei vacante de:

ADMINISTRATOR FINANCIAR, 0.5 post

Concursul se va desfasura astfel:

Proba scrisa in data de 8.07.2015 ora 09:00 ,

Proba interviu in data de 9.07.2015 ora 14:00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca unrmatoarele conditii:

  • Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  • Sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
  • Sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
  • Capacitatea deplina de exercitiu;
  • O stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unor infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitatea.
  • Sa indeplineasca conditii de studii cerute pentru ocuparea postului (studii superioare economice)
  • Sa aiba minim 3 ani vechime in activitati economice financiare;
  • Cunostinte operare PC: Microsoft Office, programe specifice de contabilitate;
  • Sa prezinte o recomandare (de la ultimul loc de munca, sau de la un angajator la care candidatul a prestart servicii in domeniul economic).

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de: 30.06.2015 ora 15:00 la sediul SCOLII GIMNAZIALE NR. 113

Relaţii suplimentare la sediul: SCOLII GIMNAZIALE NR. 113 persoana de contact: PETRACHE MADALINA telefon: 021.332.23.47, fax: 021.332.23.47, E-mail : scoala_113@yahoo.com

 

Leave a Reply