ANUNT

In anul scolar 2014–2015 la clasa I vor  fi  2 locuri libere care se vor complete respectand articolul 45 al “Metodologiei de Inscriere a copiilor in Invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015” care prevede:

Art. 45. – (1) Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, vor fi înmatriculați în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.

(2) În sensul prezentei metodologii, locurile disponibile la clasa I, pentru înscrierea copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv și nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014, ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, se stabilesc după cum urmează:

a) dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2013-2014 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu există locuri disponibile în clasă;

b) dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2013-2014 este mai mic decât 25, atunci numărul de locuri disponibile se calculează ca diferența între 25 și numărul de elevi existenți în clasă în anul școlar 2013-2014.

(3) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa I a copiilor care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și care împlinesc 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. In cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi înscriși în clasa pregătitoare. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice menționate la alin. (3) se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 7.

(5) Înscrierea în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1) și (3) se face în perioada prevăzută în calendarul înscrierii pentru această categorie de copii.

(6) Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor menționați la alin. (1) și (3)

se face direct la unitatea de învățământ, neexistând posibilitatea completării online.

Director

Prof. Radu Alexandrina

Comments are closed.