Inscriere clasa pregatitoare 2020 – 2021

INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2020 – 2021

Denumirea unitatii scolare: Scoala Gimnaziala Nr. 113

Adresa unitatii scolare: Strada Parincea nr. 4, sector 4 Bucuresti

Tel/Fax: 021.332.2347

Site-ul scolii are urmatoarea adresa: www.scoala113.ro

Circumscriptia Scolii Gimnaziale Nr. 113 pentru anul scolar 2020 – 2021:

SOS. BERCENI NR. 1 – 17 (NR. IMPARE)
STR. BACALBASA ANTON NR. 1, 2 – 4 (NR. PARE)
STR. CERCETATORILOR
SOS. OLTENITEI NR. 212 – 232 (NR. PARE), 101 – 259 (NR. IMPARE)
STR. CIOCHINA
STR. VOILA NR. 2 – 28 (NR. PARE)
ALEEA BARBU NICOLAE SOLD.
STR. LUNCA BARZESTI
STR. PARINCEA
SOS. BERCENI NR. 8
STR. SOLD. IONESCU FLOREA
STR. SAVINESTI
STR. STOLNICI
SOS. VITAN BARZESTI

 

Pentru anul scolar 2020 – 2021 planul de scolarizare prevede 5 clase pregatitoare cu un total de 125 elevi

 

Tel. verde al municipiului Bucuresti este 0800.816.021. La acest telefon puteti obtine orice fel de informatii legate de inscrierea in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2020-2021.

Clasele pregatitoare vor fi indrumate de cadre didactice titulare din scoala;

Salile de clasa sunt dotate cu mobilier potrivit varstei si material didactic corespunzator.

Vineri, 28.02.2020, orele 14:00 – 18:00 se organizeaza “Ziua porților deschise”, zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate

Cererile tip de inscriere se completeaza de catre parinti si se valideaza in perioada 4 martie – 23 martie 2020, zilnic, in intervalul orar 8:00 – 18:00 (luni – joi), respectiv 8:00 – 17:00 (vineri) la Scoala Gimnaziala Nr. 113

 

DOCUMENTELE CE URMEAZA A FI PREZENTATE IN MOMENTUL COMPLETARII CERERII DE INSCRIERE SUNT URMATOARELE:

– Actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal (original si copie xerox).

– Certificatul de naștere al copilului (original si copie xerox).

– Hotararea judecatoreasca definitiva din care sa rezulte modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului (doar pentru copiii cu părinți divorțați).

– Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare, pentru copii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020.

– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/ sau specifice (acolo unde este cazul).

  • Prezentarea de înscrisuri false la inscrierea in clasa pregatitoare se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda.

 

Criterii generale de departajare

Criteriile generale de departajare, conform OMEN Nr. 3277/ 17.02.2020, sunt urmatoarele:

  1. Existenta unui certificate medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
  2. Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
  3. Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
  4. Existenta unui frate/ a unei surori inmatriculat/ inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.

Criterii specifice de departajare

In vederea inscrierii in invatamantul primar 2020 – 2021

 

Nr. crt Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului
a) Minorul are părinți sau frați (surori) absolvenți ai școlii la care se înscrie 1.  Adeverință de la școală

2.  Dovada gradului de rudenie

b) Minorul se află în îngrijirea rudelor de gradul II sau de gradul III care au domiciliul în circumscripția școlii 1.  Copie după buletinul rudei respective

2.  Declarația pe proprie răspundere părinte

3.  Dovada gradului de rudenie

c) Locul de muncă al părinților/ părintelui se află în circumscripția școlii 1.  Adeverință de salariat
d) Minorul a frecventat grădinițele limitrofe circumscripției școlare 1.  Adeverință de la grădiniță

Scanned-image_25-02-2020-134959

Leave a Reply